ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

Release Date : 29-07-2012 22:01:00
ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

นาวาเอก พัลลพ โกมโลทก  รองผู้อำนวยการกองข่าว ทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี นาย สมเกียรติ  สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานณ เวทีกลางสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕