ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เยี่ยมชมการฝึกอบรมอ หลักสูตรนิวไดร์ฟเวอร์ การขับรถหัวลาก พื้นที่ภาคตะวันออก

Release Date : 29-03-2013 08:11:26
ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เยี่ยมชมการฝึกอบรมอ หลักสูตรนิวไดร์ฟเวอร์ การขับรถหัวลาก พื้นที่ภาคตะวันออก

พลเรือเอก อภิชาย ฟุ้งลัดดา ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ พลเรือตรี ปัญญา เล็กบัว รองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ และคณะ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง และบริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (พลเรือตรี สมชาย นิลพิบูลย์ และ นายสมบัติ พุทธสัมฤทธิ์ ผู้แทนบริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลอลอปเม้นท์ จำกัด) เยี่ยมชมการฝึกอบรมและร่วมประชุมหารือ "หลักสูตรนิวไดร์ฟเวอร์ การขับรถหัวลาก" โดยมี พลเรือตรี ศุภพงษ์ ศิริสนธิ ให้การต้อนรับ ณ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖