ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบรับการเยี่ยมคำนับจากเจ้ากรมจเรทหารเรือ

Release Date : 14-03-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบรับการเยี่ยมคำนับจากเจ้ากรมจเรทหารเรือ

พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี เคารพ  แหลมคม เจ้ากรมจเรทหารเรือ เนื่องในโอกาสเดินทางตรวจหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ประเภทการตรวจพิเศษ เพื่อตรวจตราการปฏิบัติราชการของหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายของกองทัพเรือ รวมทั้งให้คำแนะนำขั้นต้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและเสนอแนะหนทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑