ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับผู้บัญชาการกองกำลังโพ้นทะเลนาวิกโยธินที่ ๓ ของสหรัฐอเมริกา

Release Date : 14-02-2018 00:00:00

พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ Lt Gen Nicholson ผู้บัญชาการกองกำลังโพ้นทะเลนาวิกโยธินที่ ๓ ของสหรัฐอเมริกา และคณะ ที่เดินทางมาวางพวงมาลาอนุเสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ณ ห้องรับรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑