รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ กองทัพเรือ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑

Release Date : 12-01-2018 00:00:00
รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ กองทัพเรือ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑

พลเรือโท อรรถพร บรมสุข รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ กองทัพเรือ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ โดยมี นางสาวจิราภรณ์  ปุญญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี และ นายกิจจา  เกตุทิม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง  ร่วมในพิธี ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑