ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

Release Date : 07-12-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑๑ นาย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ (ห้องเกาะหลัก) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐