ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือนำสื่อมวลชนชมปืนใหญ่โบราณที่ถูกขุดพบในพื้นที่อู่ทหารเรือธนบุรี

Release Date : 13-11-2017 00:00:00
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือนำสื่อมวลชนชมปืนใหญ่โบราณที่ถูกขุดพบในพื้นที่อู่ทหารเรือธนบุรี

พลเรือตรี กิตติพงษ์ เรืองเดช ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ นำสื่อมวลชนชมปืนใหญ่โบราณที่ถูกขุดพบในพื้นที่อู่ทหารเรือธนบุรี จำนวน ๑๒ กระบอก ณ อู่ทหารเรือธนบุรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐