ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ และคณะ ตรวจเยี่ยมฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

Release Date : 10-10-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ และคณะ ตรวจเยี่ยมฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ และคณะ ตรวจเยี่ยมฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยมี นาวาเอก พิจิตต ศรีรุ่งเรือง รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อรับทราบ ปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐