ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 13-09-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ และขอลาออกก่อนครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐