หมู่เรือฝึกโรงเรียนนายเรือ เยือนเมืองท่า Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

Release Date : 11-03-2013 07:30:42
หมู่เรือฝึกโรงเรียนนายเรือ เยือนเมืองท่า Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

พลเรือตรี สุชีพ หวังไมตรี  ผู้บังคับหมู่เรือฝึกโรงเรียนนายเรือ เยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการกองเรือภาคตะวันออก อินโดนีเซีย และผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออินโดนีเซีย หลังหมู่เรือฝึกโรงเรียนนายเรือจอดเรือเทียบเรือที่ท่าเรือ Tanjung Perak Habour, Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี นาวาเอก อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ ทหารเรือไทย/จาร์กาตา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในโอกาสนี้ กำลังพล หมู่เรือฝึกโรงเรียนนายเรือ ร่วมแข่งขันกีฬากับทหารเรืออินโดนีเซีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖