เทิดไว้เหนือเกล้าเหล่าราชนาวี

กองทัพเรือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งหมด