ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
พลเรือโท สมประสงค์ นิลสมัย เจ้ากรมข่าวทหารเรือ และภริยา เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงน้ำชายามบ่าย (High-Tea) ให้แก่คณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ประจำประเทศไทย และภริยา เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหกรรมทางเรือนานาชาติ ๒๐๑๗

พลเรือโท สมประสงค์ นิลสมัย เจ้ากรมข่าวทหารเรือ และภริยา เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงน้ำชายามบ่าย (High-Tea) ให้แก่คณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ประจำประเทศไทย และภริยา เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหกรรมทางเรือนานาชาติ ๒๐๑๗

พลเรือโท สมประสงค์ นิลสมัย เจ้ากรมข่าวทหารเรือ และภริยา เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงน้ำชายามบ่าย (High-Tea) ให้แก่คณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ประจำประเทศไทย และภริยา ณ อาคารราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐