เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะสิมิลัน (นรภ.ทร.เกาะสิมิลัน) ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจมน้ำ จังหวัดพังงา

ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะสิมิลัน (นรภ.ทร.เกาะสิมิลัน) ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจมน้ำ จังหวัดพังงา

ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะสิมิลัน (นรภ.ทร.เกาะสิมิลัน) ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจมน้ำ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

๒๘ เมษายน ๒๕๖๐