เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เจ้ากรมข่าวทหารเรือจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  เพื่อสร้างความคุ้นเคยและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว

เจ้ากรมข่าวทหารเรือจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว

พลเรือโท สมประสงค์ นิลสมัย เจ้ากรมข่าวทหารเรือ จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว ณ อาคารราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐