ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือร่วมประชุมกับผู้บัญชาการทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่  ๒

รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือร่วมประชุมกับผู้บัญชาการทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

พลเรือโท อรรถพร บรมสุข รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับพลเรือตรี จงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑กองกิจการในพระองค์ฯ กำหนดให้ ผู้ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษแล้ว (ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว)
ให้เปลี่ยนการประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อจาก ภปร. เป็น วปร. ได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมพิธีฯ