ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวให้โอวาทนายทหารใหม่พรรคนาวิกโยธิน

Release Date : 20-11-2012 18:06:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวให้โอวาทนายทหารใหม่พรรคนาวิกโยธิน

พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้กรุณาอนุญาตให้ พลเรือตรี นพพร วุฒิรณฤทธิ์ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และนายทหารฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยนายทหารใหม่พรรคนาวิกโยธิน จำนวน ๙ นาย ในการนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและมีความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เมื่อได้เป็น นย.สักครั้งไซร์ จักฝังหฤทัยจนวายปราณ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕