เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

Release Date : 04-09-2015 18:26:14
เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

พลเรือตรี กาญจน์  ดีอุบล  เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีคณะนายทหารสัญญาบัตรสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมพิธี  ณ ห้องรับรองสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘

  

  

  

  

  

  

  

                                  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง