ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปีเนื่องในวันกองทัพเรือ

Release Date : 20-11-2012 13:30:04
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปีเนื่องในวันกองทัพเรือ

พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทัพเรือ โดยมีพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ และที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ และพิธีสงฆ์  ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการกองทัพเรือร่วมพิธี ฯ  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕