ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต่อต้านยาเสพติด ภายในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓

Release Date : 28-06-2012 07:30:00
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต่อต้านยาเสพติด ภายในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓

 

พลเรือโท ธราธร ขจิตสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต่อต้านยาเสพติด ภายในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ ทีม ทั้งจากหน่วยในหน่วยขึ้นตรงทัพเรือภาคที่ ๓  และหน่วยขึ้นการควบคุมทางยุทธการทัพเรือภาคที่ ๓  เข้าร่วมแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ในสังกัดทัพเรือภาคที่ ๓ ได้ออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นทุกปี โดยในครั้งนี้จัด ณ สนามฟุตบอล กองพันต่อสู้อากาศยาน ๒๒ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕