กองเรือทุ่นระเบิด จัดการประชุมแนะนำ พลเรือตรี ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด และแนะนำพื้นที่กองเรือทุ่นระเบิด

Release Date : 16-10-2012 09:55:05
กองเรือทุ่นระเบิด จัดการประชุมแนะนำ พลเรือตรี ชาติชาย  ศรีวรขาน  ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด และแนะนำพื้นที่กองเรือทุ่นระเบิด

กองเรือทุ่นระเบิด จัดการประชุมแนะนำ พลเรือตรี ชาติชาย  ศรีวรขาน  ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด และแนะนำพื้นที่กองเรือทุ่นระเบิด เรือหลวงถลางเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน ประชาชนทั่วไป และประสานการปฏิบัติร่วมกันในอนาคต พร้อมกันนี้ พลเรือตรี ชาติชาย  ศรีวรขาน  ได้พาผู้เข้าร่วมประชุมขึ้นชมเรือถลาง เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๕