กองเรือทุ่นระเบิด จัดการประชุมแนะนำผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด และแนะนำพื้นที่กองเรือทุ่นระเบิด

Release Date : 13-10-2012 19:54:05
กองเรือทุ่นระเบิด จัดการประชุมแนะนำผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด และแนะนำพื้นที่กองเรือทุ่นระเบิด

กองเรือทุ่นระเบิด จัดการประชุมแนะนำ พลเรือตรี ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด และแนะนำพื้นที่กองเรือทุ่นระเบิด เรือหลวงถลางเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป และประสานการปฏิบัติร่วมกันในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก นายประชา ประสพดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขต ๗  นายพูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬา จังหวัดสมุทรปราการ และ นายวรทัศน์ วานิชอังกูร นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕