ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพฯ

Release Date : 07-09-2012 10:43:13
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพฯ

พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ พันเอก Desmond Walton ผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพ ฯ และหัวหน้าจัสแม็กไทย เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ในประเทศไทย  ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕