หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดพิธีสวนสนาม

Release Date : 21-06-2012 13:50:00
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดพิธีสวนสนาม

 

พลเรือตรี นพดล สุภากร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีสวนสนามประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕    ของหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมของกำลังพล และความมีระเบียบวินัย ตลอดจนความเข้มแข็งและความพร้อมเพรียง รวมทั้งเป็นการแสดงถึงศักยภาพของหน่วย ณ ลานอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕