หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ รักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ ๘

Release Date : 23-08-2012 07:00:00
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ รักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ ๘

พลเรือตรี วินัย กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวแสมสาร ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี "รักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ ๘" โดยได้ร่วมกัน ปลูกป่าชายเลน ปลูกปะการัง ปล่อยสัตว์ทะเล และเก็บขยะบริเวณชายหาด  ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย   ตำบล แสมสาร  อำเภอ สัตหีบ  จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕