รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับกำลังพลสหรัฐ ฯ ที่เข้าร่วมการฝึกผสม Balance Torch 14 - 6

Release Date : 15-11-2013 08:46:00
รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับกำลังพลสหรัฐ ฯ ที่เข้าร่วมการฝึกผสม Balance Torch 14 - 6

นาวาเอก ศังกร พงษ์ศิริ  รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน  ผู้แทน ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ Commander,Special Operations Command,Pacific Rear Admiral P. Gardner Howe |||, U.S. Navy ในโอกาสเดินทางมาตรวจการฝึกผสม Balance  Torch 14 – 6 และเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ณ  ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖