ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับรองหมู่เรือของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน

Release Date : 16-09-2013 14:11:32
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับรองหมู่เรือของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน

พลเรือเอก ฆนัท  ทองพูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับรองพลเรือตรี Yuan Yubai ผู้บัญชาการหมู่เรือของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยเรือ HARBIN เรือ MIANYANG และเรือ WEISHANHU ณ ห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองเรือยุทธการ และเลี้ยงอาหารค่ำที่ห้องสิมิลัน สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖