เจ้ากรมจเรทหารเรือ และคณะ ตรวจราชการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๑๐ ตราด ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ และชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓

Release Date : 11-06-2013 13:00:00
เจ้ากรมจเรทหารเรือ และคณะ ตรวจราชการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๑๐ ตราด ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ และชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓

พลเรือตรี ชัชวรรณ  งามปลั่ง เจ้ากรมจเรทหารเรือ และคณะ ตรวจราชการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๑๐ ตราด ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ และชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมี นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นาวาเอก ประจวบ  มะลิทอง  ผู้อำนวยการสถานีเสียงจากทหารเรือ ๑๐ ตราด นาวาเอก สุบรร ดีนอก หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ และนาวาโท ชนก  สนทราพรพล หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓  ให้การต้อนรับ