กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กระทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Release Date : 20-05-2013 16:35:41
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กระทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พลเรือโท เขมวันต์ สงคราม ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ (พิเศษ)  เป็นประธานพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ สำนักสงฆ์หาดทรายแดง ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖