พลเรือตรี พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

Release Date : 16-05-2013 10:11:20
พลเรือตรี พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

พลเรือตรี พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องจัดเลี้ยงรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖