ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด รับฟังการนำเสนอบริการ KTB CO-OP online และ KTB

Release Date : 29-03-2013 17:05:10
ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด รับฟังการนำเสนอบริการ KTB CO-OP online และ KTB

พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด รับฟังการนำเสนอบริการ KTB CO-OP online และ KTB Corporate Online จาก คุณ อาริศรา ธรมธัช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด และคณะ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด รับฟังการนำเสนอบริการ KTB CO-OP online และ KTB
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง