ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด รับฟังการนำเสนอบริการ KTB CO-OP online และ KTB

Release Date : 29-03-2013 17:05:10
ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด รับฟังการนำเสนอบริการ KTB CO-OP online และ KTB

พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด รับฟังการนำเสนอบริการ KTB CO-OP online และ KTB Corporate Online จาก คุณ อาริศรา ธรมธัช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด และคณะ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖