รองเสนาธิการกองเรือยุทธการเป็นประธานจัดบรรยายธรรมพิเศษประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Release Date : 16-05-2018 00:00:00
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการเป็นประธานจัดบรรยายธรรมพิเศษประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พลเรือตรี มนตรี  จึงมั่นคง รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานจัดบรรยายธรรมพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) หัวข้อเรื่อง “ตามรอยบาทพระศาสดา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตและอารมณ์ ณ อาคารพุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการเป็นประธานจัดบรรยายธรรมพิเศษประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง