หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ

Release Date : 17-05-2018 00:00:00
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ

พลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การบรรยายพิเศษเรื่อง "การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย" แก่นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๖๐ คน โดยมีพลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ให้การต้อนรับและร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องเรียนนายทหารเรือชั้นต้น สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
  
 
  
 
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง