เสนาธิการทหารเรือเข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

Release Date : 16-05-2018 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือเข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ/เสนาธิการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑