รองเสนาธิการกองเรือยุทธการเป็นประธานกิจกรรมพัฒนาชายหาดอ่าวดงตาลเนื่องในวันอาภากรประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 16-05-2018 00:00:00
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการเป็นประธานกิจกรรมพัฒนาชายหาดอ่าวดงตาลเนื่องในวันอาภากรประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือตรี มนตรี  จึงมั่นคง รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานกิจกรรมพัฒนาชายหาดอ่าวดงตาล เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการพื้นที่สัตหีบร่วมกิจกรรม ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการเป็นประธานกิจกรรมพัฒนาชายหาดอ่าวดงตาลเนื่องในวันอาภากรประจำปี ๒๕๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง