เสนาธิการทหารเรือร่วมตรวจการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง(FMC)

Release Date : 16-05-2018 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือร่วมตรวจการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง(FMC)

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือและเสนาธิการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย(ศปมผ.) เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย ร่วมคณะ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง(FMC) ณ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง(FMC) กรมประมง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑