เจ้ากรมจเรทหารเรือตรวจราชการประเภทการตรวจพิเศษในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓

Release Date : 15-05-2018 00:00:00
เจ้ากรมจเรทหารเรือตรวจราชการประเภทการตรวจพิเศษในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓

พลเรือตรี เคารพ แหลมคม เจ้ากรมจเรทหารเรือ และคณะกรมจเรทหารเรือ จำนวน ๓๔ นาย ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓ ระหว่าง ๑๔ – ๑๙ พฤษาภาคม ๒๕๖๑ โดยมี พลเรือตรื วิธนรัตน์  คชเสนี  เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทน ผู้บัญาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในการรายงานตนเอง และรายงานยอดบัญชีพล พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและพนักงานข้าราชการ ร่วมรับการตรวจ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมจเรทหารเรือตรวจราชการประเภทการตรวจพิเศษในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง