เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจากรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย

Release Date : 15-05-2018 00:00:00
เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจากรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย

พลเรือตรี สุรพงษ์ เผือกน้อย เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทนผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจาก MR. ABBAGANI RAMU รองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย นาวาอากาศเอก VIKAS SHAVMA VM ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐอินเดีย พลเรือจัตวา CR PRAVEEN NAIR นายทหารยุทธการ กองเรือภาคตะวันออก/ผู้บังคับหมู่เรือ กองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย นาวาเอก SHREERANG JHA ผู้บังคับการเรือ INS SHAKTI และนาวาเอก SHANTANU JHA ผู้บังคับการเรือ INS SAHYADRI เนื่องในโอกาสเข้าเยือนประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่าง กองทัพเรือ และกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย และรับการส่งกำลังบำรุง โดยจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยเข้าเยี่ยมคำนับ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ รับเยี่ยมคำนับจากรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง