รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือให้การบรรยายพิเศษเรื่อง "งานกิจการพลเรือนของกองทัพเรือ" แก่นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๕

Release Date : 11-05-2018 00:00:00
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือให้การบรรยายพิเศษเรื่อง "งานกิจการพลเรือนของกองทัพเรือ" แก่นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๕

พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ให้การบรรยายพิเศษเรื่อง "งานกิจการพลเรือนของกองทัพเรือ" แก่นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๖๕ คน โดยมีนาวาเอก ปณิธาน สิทธิโยธาคาร ผู้อำนวยการกองวิทยาการ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ให้การต้อนรับ และร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องเรียนนายทหารเรือชั้นต้น สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือให้การบรรยายพิเศษเรื่อง "งานกิจการพลเรือนของกองทัพเรือ" แก่นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง