เจ้ากรมจเรทหารเรือเป็นประธานกรรมการตรวจราชการประเภทการตรวจพิเศษ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

Release Date : 10-05-2018 00:00:00
เจ้ากรมจเรทหารเรือเป็นประธานกรรมการตรวจราชการประเภทการตรวจพิเศษ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

พลเรือตรี เคารพ แหลมคม เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษและการตรวจเชิงกลยุทธ์ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจตราการปฏิบัติราชการของหน่วยให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และ นโยบายของกองทัพเรือ รวมทั้งให้คำแนะนำขั้นต้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และเสนอแนะหนทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี พลเรือตรี เรวัต อุบลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ให้การรับรอง ณ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมจเรทหารเรือเป็นประธานกรรมการตรวจราชการประเภทการตรวจพิเศษ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง