ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (เรือ ต.๒๖๕ – ต.๒๖๙)

Release Date : 09-05-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (เรือ ต.๒๖๕ – ต.๒๖๙)

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๕ ลำ (เรือ ต.๒๖๕ – ต.๒๖๙) ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑