ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

Release Date : 08-05-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ระหว่างกองทัพเรือ กับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑