ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ (One Stop Sevice : OSS)

Release Date : 08-05-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ (One Stop Sevice : OSS)

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ (One Stop Sevice : OSS)  โดยมี พลเรือโท นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ และข้าราชการ ร่วมพิธี ณ อาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการพื้นที่วังนันทอุทยาน ตรงข้ามอาคารแผนกดับเพลิง กองขนส่งฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑