กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

Release Date : 12-04-2018 00:00:00
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดพิธีรดน้ำขอพรจาก พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยมี พลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และผู้บังคับหน่วยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ร่วมในพิธี ณ สนามหน้าเรือนรับรอง ๖ ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง