ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพิธีทักษิณานุประทาน

Release Date : 11-04-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพิธีทักษิณานุประทาน

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพิธีบำเพ็ญกุศล ทักษิณานุประทาน ณ อาคารวิหารน้อย ภายในสุสานหลวง วัดราชบพิตร สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑