รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมการบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปี ๒๕๖

Release Date : 11-04-2018 00:00:00
รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมการบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปี ๒๕๖

นาวาเอก ไพรัช เทียนศิริฤกษ์ รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมการบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยนำวัตกรรมยานยนต์รถสะเทินน้ำสะเทินบก และเรือแอร์โบ๊ตร่วมสาธิตในการฝึกในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณท่าเรือเรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมการบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปี ๒๕๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง