ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ นำกำลังพลในสังกัดร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 11-04-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ นำกำลังพลในสังกัดร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ นำกำลังพลในสังกัดร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกล่าวให้โอวาทและอวยพรแก่กำลังพล และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในฝ่ายอำนวยการ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ นำกำลังพลในสังกัดร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง