ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 11-04-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา พร้อมทั้งการแข่งขันกีฬาทางน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วย ณ บริเวณศาลาเรือนไทย อ่างเก็บน้ำ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำปี ๒๕๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง