เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือเป็นประธานประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการในสังกัดที่ได้รับการแต่งตั้งยศให้สูงขึ้น

Release Date : 11-04-2018 00:00:00
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือเป็นประธานประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการในสังกัดที่ได้รับการแต่งตั้งยศให้สูงขึ้น

พลเรือตรี จงกล มีสวัสดิ์ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการในสังกัดที่ได้รับการแต่งตั้งยศให้สูงขึ้น ณ ห้องศรีศิริ กรมการขนส่งทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
 
  
 
  
 
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือเป็นประธานประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการในสังกัดที่ได้รับการแต่งตั้งยศให้สูงขึ้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง