ผู้บัญชาการทหารเรือมอบรางวัล “เกียรติยศนาวี” ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ

Release Date : 10-04-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือมอบรางวัล “เกียรติยศนาวี” ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบรางวัล “เกียรติยศนาวี” ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่ นาวาเอก พิทักษ์ พงศ์นนทชัย แพทย์ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และ จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ เจ้าหน้าที่ผลิตเพลง แผนกวิทยาการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๖ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑