รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมชี้แจงเตรียมการตรวจการฝึก FTX

Release Date : 09-04-2018 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมชี้แจงเตรียมการตรวจการฝึก FTX

พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ๖๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงเตรียมการตรวจการฝึก FTX ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑