ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลชนะเลิศบทความเทิดพระเกียรติ รางวัลบทความดีเด่น “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ประจำปี ๒๕๖๐

Release Date : 05-04-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลชนะเลิศบทความเทิดพระเกียรติ รางวัลบทความดีเด่น “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ประจำปี ๒๕๖๐

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลชนะเลิศบทความเทิดพระเกียรติ รางวัลบทความดีเด่น “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ประจำปี ๒๕๖๐ ที่ลงพิมพ์ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ และพิธีมอบเข็มและโล่เครื่องหมายราชนาวิกสภาให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับราชนาวิกสภา และกองทัพเรือ ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑