รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมกำลังพลสายวิทยาการการเงิน

Release Date : 14-03-2018 00:00:00
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมกำลังพลสายวิทยาการการเงิน

พลเรือตรี นพดล  ปัญญาโฉม รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี ชุตินธร  ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลสายวิทยาการการเงิน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านการเงิน ในโอกาสนี้ ขอเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
 
  
  
  
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมกำลังพลสายวิทยาการการเงิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง